r3 reintegratie reintegratie werkgever

Bij R3 realiseren wij ons dat re-integratie meer is dan het vinden van een passende baan voor een zieke medewerker.

In de praktijk blijkt vaak dat goedbedoelde re-integratieactiviteiten niet voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke regelgeving. Het gevolg is een onnodige financiële tegenvaller voor het bedrijf in de vorm van een loonsanctie opgelegd door het UWV of een tegenvaller voor de medewerker omdat zijn uitkering in het geding komt.

Bij R3 zijn de kaders waarbinnen re-integratie uitgevoerd moet worden volledig ingebed in onze manier van werken. Concreet betekent dit dat R3 vanaf het begin regie neemt vanuit een arbeidsdeskundige visie op het verloop van de re-integratie. De arbeidsdeskundige is bij uitstek de professional die bepaalt wat een medewerker gegeven zijn of haar beperkingen nog kan. Tevens is onze bedrijfsvoering geheel ingericht en geautomatiseerd conform de wettelijke kaders.

Wat wij voor u kunnen betekenen?

R3 voert voor bedrijven in verschillende sectoren met name de re-integratietrajecten bij langdurig verzuim uit, de zogenaamde 2e spoortrajecten, ook wel spoor2 genoemd. Een spoor2-traject wordt ingezet als duidelijk is terugkeer in een functie bij de huidige werkgever niet meer mogelijk is of lijkt.

Wij merken sinds onze start dat veel professionals die vanuit hun vakgebied te maken hebben met verzuim hun klanten graag doorverwijzen naar R3 voor de uitvoering van spoor2-trajecten. Dit doen zij, omdat duidelijk is dat R3 begrijpt wat nodig is voor een succesvol resultaat.

Bij R3 is een arbeidsdeskundige vaak de regisseur van het re-integratietraject. Afhankelijk van de startsituatie en de beoordeling van de arbeidsdeskundige krijgt het spoor2-traject vorm. Het traject kan uit verschillende bouwstenen bestaan. We starten met een intake-gesprek met uw medewerker.

Daarna zullen we het coachingstraject met uw werknemer vormgeven waarin alle stappen die nodig zijn om een passende baan buiten uw organisatie te vinden, uitvoering krijgen. Tevens gaat R3 door middel van jobhunting actief op zoek naar ander werk voor uw werknemer. Onze coaches zijn ervaren en deskundig, met kennis van de regionale arbeidsmarkt. De gecertificeerde en geregistreerde arbeidsdeskundigen staan de coaches bij en grijpen waar nodig in, zodat het traject voldoet aan alle eisen die de Wet Verbetering Poortwachter aan u stelt.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?