Haalbaarheidsonderzoek

r3 reintegratie haalbaarheidsonderzoek werkgever

Een haalbaarheidsonderzoek zegt iets over de bemiddelbaarheid van een zieke medewerker naar een pasende baan op de arbeidsmarkt

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter is het noodzaak om, uiterlijk na 1 jaar ziekte, begeleiding in spoor2 in te zetten.

Soms lijkt dit geen reële mogelijkheid. Als de twijfel ligt bij de mogelijkheid tot het vinden van een passende functie op de arbeidsmarkt, dan kan een haalbaarheidsonderzoek opportuun zijn.

Een haalbaarheidsonderzoek geeft een indruk van de haalbaarheid tot bemiddeling naar ander werk bij een andere werkgever. Dit haalbaarheidsonderzoek geeft daarmee een onderbouwing om een spoor2-traject wel of niet te starten.

Bij het niet starten van een spoor2-traject kunt u het Haalbaarheidsonderzoek gebruiken bij het aanvragen van een Deskundigen Oordeel (DO) of een vervroegde WIA-aanvraag bij het UWV.