r3 reintegratie spoor2 medewerker

Re-integratie spoor 2 is begeleiding bij het vinden van een passende baan bij een andere werkgever.

Het is logisch dat deze begeleiding voornamelijk jou ten goede komt. Waarschijnlijk heb je niet gekozen voor de ontstane situatie. Met oog voor jouw situatie ga je samen met jouw coach een pad vinden naar een passende oplossing. Jouw werkgever houden wij periodiek op de hoogte van het traject.

Voor jou als werknemer is het van belang dat je samen met jouw R3-coach de kans zo groot mogelijk maakt dat je ook echt een andere baan vindt. Mocht het niet lukken om een andere baan te vinden, dan is het van belang dat jij kunt aantonen dat je voldoende hebt gedaan om die baan te vinden (ook al is dat dan helaas niet gelukt), zodat je wel recht hebt op een uitkering.

De begeleiding die je ontvangt is altijd op-maat en altijd persoonlijk.

Persoonlijk betekent dat je één vaste coach krijgt, die jou gedurende het hele traject zal begeleiden.

Op maat betekent dat je krijgt wat jij nodig hebt om een nieuwe passende baan te vinden. Natuurlijk is niet alles mogelijk, maar vaak is er meer mogelijk dan je denkt en over het algemeen doorloop je de volgende fases in zo’n traject:

Eerst ga je samen met jouw R3-coach een Re-integratie Advies opstellen (zeg maar een Plan van Aanpak). Dit advies wordt alléén met jouw goedkeuring opgesteld en daarna met jouw werkgever gedeeld.

Na het opstellen van het re-integratie advies start de eigenlijke begeleiding, die over het algemeen drie fases kent. De eerste fase gaat over Persoonlijk Inzicht. Afhankelijk van jouw behoefte wordt hier langer of korter bij stilgestaan. Daarna volgt een periode van arbeidsmarktverkenning en tenslotte van arbeidsmarktbenadering.

In deze fases is het mogelijk om diverse instrumenten in te zetten. Je kunt hierbij denken aan allerlei tests om te onderzoeken waar je goed in bent of waar jouw interesses liggen.

Verder is er ook aandacht voor bijvoorbeeld netwerken, het maken van sollicitatiebrieven en het voeren van sollicitatiegesprekken.

Omdat je aan het re-integreren bent zullen wij gezamenlijk bekijken wanneer bijvoorbeeld extra afstemming met jouw werkgever of met jouw bedrijfsarts nodig is.

Mocht het zover komen dat je een uitkering gaat aanvragen bij het UWV, dan zullen wij jou ook daarin begeleiden.

Moet dit nou allemaal? Ja en nee.

Nee, niets moet.
Maar niet meewerken aan jouw re-integratie kan wel gevolgen hebben. Volgens de wet hebben jij (en ook jouw werkgever) verplichtingen. De “straf” die op niet-meewerken staat kan voor de werknemer zijn: een loonstop totdat je wel meewerkt of geen recht meer op een uitkering (omdat het UWV beoordeelt dat jij onvoldoende meegewerkt zou hebben).
Voor de werkgever kan zo’n “straf” betekenen dat jij geen uitkering krijgt en dat hij (de werkgever) jou moet doorbetalen. Dit zijn allemaal goede redenen om uit het spoor2-traject te halen wat erin zit en de kans op een nieuwe passende baan zo groot mogelijk te maken. Dit doen we door samen te werken, dingen af te stemmen met elkaar en vol te houden. Wij helpen jou hier graag bij.

Spoor 1Spoor 3

Liever telefonisch overleggen?