r3 reintegratie spoor1 medewerker

Spoor 1-begeleiding betekent ondersteuning bij re-integratie bij jouw huidige werkgever.

Soms zijn er redenen dat jij en/of jouw werkgever besluiten dat jij begeleid mag worden door een R3-coach tijdens de re-integratie bij jouw huidige werkgever. Onze R3-coaches hebben ervaring met het afstemmen met bedrijfsartsen, eventueel jouw eigen behandelaars (zoals b.v. jouw psycholoog, fysio of huisarts), P&O’ers of leidinggevenden op de werkvloer.

Jij kunt jouw coach vragen stellen over wat er kan gebeuren in de toekomst als plannen niet uitkomen of wat er gebeurt als plannen juist wel uitkomen.

Kortom: Onze coach zal jou bijstaan in alle vragen die jij hebt over jouw re-integratie bij jouw werkgever. Daarnaast heeft hij de taak om jouw re-integratie te laten verlopen volgens de regels. En natuurlijk zal hij afstemmen met jouw werkgever over het verloop van jouw re-integratie en, als gewenst, zal hij aanwezig zijn bij gesprekken die jij voert met jouw werkgever (direct leidinggevende, P&O of iemand anders).

Re-integreren bij jouw huidige werkgever kan betekenen dat je terugkeert in jouw eigen functie. Als dat niet haalbaar is dan kijken we naar aangepaste functies of andere functies binnen het bedrijf waar je nu werkt. Soms is de oplossing het aanpassen van je werkplek of het gedeeltelijk aanpassen van de functie die je hebt. Re-integreren gaat vaak geleidelijk, dus gedeeltelijke werkhervatting kan ook een mogelijkheid zijn of misschien het werken op andere tijden.

Wij zullen samenwerken met de bedrijfsarts en jouw werkgever om de mogelijkheden en beperkingen helder te krijgen en zullen de re-integratieactiviteiten evalueren en jou begeleiden in dit proces. Deze begeleiding kan op diverse vlakken zijn: inhoudelijk in taken en werkzaamheden, maar ook bijvoorbeeld met het proberen te accepteren van een ontstane situatie of andere zaken waar jij mee zit of waar je moeite mee hebt.

Spoor 2Spoor 3

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?