r3 reintegratie arbeidsdeskundig onderzoek medewerker

Van onze arbeidsdeskundige wordt verwacht dat hij een advies geeft over jouw mogelijkheden met betrekking tot werk.

Hij gebruikt hiervoor de door de bedrijfsarts opgestelde functiemogelijkheden lijst (FML) om te zien wat jouw belastbaarheid is. Ook onderzoekt hij wat de belasting in jouw functie is. Op basis van dit onderzoek geeft hij dan in overleg met jou en jouw werkgever een advies over de mogelijkheden met betrekking tot jouw werk.

De werkwijze is als volgt:
Eerst heeft onze arbeidsdeskundige een gesprek met jouw leidinggevende of andere “casemanager” van jouw werkgever. Daarna voert hij een gesprek met jou.

Meestal meteen daaropvolgend voeren jullie gezamenlijk een gesprek. Dit gesprek, waarbij dus ook jouw werkgever aanwezig is, zorgt ervoor dat iedereen weet wat de arbeidsdeskundige besproken heeft en op papier zal zetten. Want als laatste zal hij een rapportage maken van zijn onderzoek. Deze rapportage bevat een advies voor jou en jouw werkgever over de te zetten vervolgstappen.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?