r3 reintegratie over r3

Als specialist op het gebied van re-integratie en outplacement, zijn we voor zowel werknemers als werkgevers gesprekspartners. Met verstand van zaken en gevoel voor mensen, begeleiden wij naar andere banen.

Een re-integratie- of outplacementtraject kan zorgen met zich meebrengen. Kan de medewerker re-integreren in zijn/haar eigen baan of is een andere functie beschikbaar of te creëren?

Wil de medewerker wel of is dit een moment waarop de medewerker ondersteund kan worden in het bepalen van een volgende keuze in zijn of haar loopbaan?

Allemaal vragen waarbij de specialisten van R3 ondersteunen

Bij R3 betekent re-integratie meer dan het vinden van
een passende baan voor een zieke medewerker. Re-integratieactiviteiten moeten
voldoen aan de in Nederland geldende wettelijke regelgeving, zodat er geen
financiële tegenvallers zijn voor het bedrijf in de vorm van een loonsanctie
door UWV en in geval van een uitkeringsaanvraag door de medewerker deze ook
wordt toegekend door het UWV.

Voor werkgevers: onderzoek en consultancy

Wanneer u ondersteuning van R3 inhuurt betekent dit dat
u een kundige gesprekspartner en vraagbaak heeft. Tevens kunt u rekenen
op een begeleider van de medewerker tijdens zijn of haar re-integratie.
Deze R3 coach zal u ondersteunen in contacten met (bedrijfs-)artsen,
arbodiensten, en verzekeraars bij alles wat nodig is om ervoor te
zorgen dat de re-integratie een succes wordt of dat in het dossier duidelijk
wordt dat er alles aan gedaan is op een manier die de toets van het UWV
doorstaat.

Wij ondersteunen organisaties ook bij het formuleren, implementeren en uitvoeren van verzuimbeleid, organisatie breed. Voor directies en P&O’ers zijn wij businesspartner in verzuimbeleid. Onze adviseurs benaderen verzuim op praktische wijze vanuit een gedragsaanpak.

Liever telefonisch overleggen?