r3 reintegratie verwerkersovereenkomst AVG

Maakt de AVG een verwerkersovereenkomst tussen uw bedrijf en R3 noodzakelijk?

Je bent hier:

Als re-integratiebureau hebben wij allerlei informatie nodig van u en uw medewerker. Anders kunnen we ons werk niet goed uitvoeren.

Op 25 mei 2018 werd de AVG van kracht. Daarmee hebben we nu in heel Europa hetzelfde privacyrecht. Deze nieuwe regels roepen voor ondernemers vragen op. Ook als u gaat samenwerken met een re-integratiebureau.

R3 begeleidt u en uw arbeidsongeschikte medewerker vanuit de Wet verbetering poortwachter en de WGA. Omdat R3 zelf bepaalt waarvoor de gegevens worden gebruikt, is R3, ook wanneer wij als uw (WGA) casemanager optreden, verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat R3 voor de re-integratie relevante persoonsgegevens van uw medewerkers mag ontvangen en gebruiken, zonder dat een verwerkersovereenkomst nodig is.

U kunt daarom gerust de gegevens van uw medewerker met ons delen!

Wanneer u meer wil weten over de AVG dan vindt u hier een diepgaander artikel.