Disclaimer

Hoewel de informatie op de website van R3 met zorgvuldigheid is samengesteld en R3 streeft naar een grote mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, geeft R3 geen garantie dat deze informatie volkomen juist is en/of blijft. Wijzigingen en aanvullingen op de site kunnen per direct en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Bezoekers van deze site kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. R3 aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Alles van de op de website gepubliceerde gegevens mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden en/of openbaar worden gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van R3. Met andere woorden: delen mag!

Op de R3 site en op deze Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Cookies

Websites die bezoekersgedrag meten en gegevens daarover vastleggen in bijvoorbeeld cookies (en dat zijn vrijwel alle websites) dienen zich te houden aan de nieuwe cookiewetgeving. Deze regelgeving heeft mede betrekking op uw privacy.

Wij streven ernaar u open en zo volledig mogelijk te informeren over cookies die worden gebruikt op r3.nu. Cookies worden door ons gebruikt om uw gebruiksgemak op onze website te verbeteren. Onderstaand vindt u een verdere uitleg over cookies, waarvoor ze gebruikt worden en hoe u zich, indien u dat wenst, kunt afmelden voor cookies. Via deze webpagina zullen wij u op de hoogte houden over de ontwikkelingen rondom cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst.

Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door u bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third-party cookies genoemd. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

Cookies gebruikt door r3.nu

r3.nu gebruikt op dit moment de onderstaande cookies:

Doel Type Omschrijving
Monitoring Google Analytics Een analytics service die ons helpt erachter te komen wat verbeterd kan worden op de website en hoe belangrijk het is.

Google https://www.google.com/intl/NL-nl/policies/privacy/

Hoe kan ik me afmelden voor cookies?

U kunt als gebruiker cookies die u op uw computer toelaat, beheren via de internetbrowser die u gebruikt. Hierbij kunt u ook aangeven dat u graag geïnformeerd wilt worden telkens als er een cookie wordt aangeboden. Hieronder leggen wij uit hoe u cookies via de meest populaire internetbrowsers kunt beheren:

Zoek uit welke internetbrowser u gebruikt

Op uw pc: klik op ‘Help’ aan de bovenkant van uw browser en kies ‘Over’
Op een Apple Mac: klik op het Apple-menu en kies ‘Over’ (zorg ervoor dat de browser geopend is).

Opt-out van cookies in Internet Explorer

In Internet Explorer kunt u het niveau van de cookie-filter selecteren:

Kies ‘Extra’
Klik op ‘Internet-opties’
Klik op het tabblad ‘Privacy’
Verplaats de schuifregelaar om uw instellingen te kiezen Voor meer gedetailleerde privacyinstellingen klikt u op ‘Geavanceerd’ of gaat u naar http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows-vista/Block-or-allow-cookies

Opt-out van cookies in Safari

Kies ‘Voorkeuren’ uit het Safari-menu
Selecteer ‘Beveiliging’
Cookie-instellingen worden getoond
Kies uw instellingen
Meer info via: http://support.apple.com/kb/PH5042

Opt-out van cookies in Google Chrome

In Google Chrome staan standaard alle cookies aan. U kunt het gedrag van first-party en third-party cookies zelf beheren of volledig blokkeren:

Klik op het menu ‘Extra’
Selecteer ‘Browsergegevens wissen’
Klik op de ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’
Meer info via: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

Opt-out van cookies in Mozilla Firefox

In Mozilla Firefox kunt u instellen welke sites cookies mogen instellen en hoe lang ze bewaard blijven. Ook kunt u uw bestaande cookies bekijken en beheren:

Klik op ‘Menu’ en vervolgens ‘Opties’
Selecteer ‘Privacy’
Selecteer ‘Cookies’
Kies uw instellingen
Meer info via: http://support.mozilla.org/nl/kb/Cookies%20in-%20en%20uitschakelen

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?