arbeidsdeskundig onderzoek werkgever

Een arbeidsdeskundige onderzoekt de belastbaarheid van uw werknemer en legt dit over de belasting van functie van de werknemer. Daardoor kan hij iets zeggen over de mogelijkheden van werk van uw medewerker.

Van onze arbeidsdeskundige mag u verwachten dat hij een advies geeft over de
mogelijkheden van uw werknemer met betrekking tot werk. Hij gebruikt hiervoor
de door de bedrijfsarts opgestelde functiemogelijkheden lijst (FML) om te
bezien wat de belastbaarheid van uw werknemer is en daarnaast onderzoekt hij
wat de belasting in de functie van uw medewerker is.

Op basis van dit onderzoek geeft hij, in overleg met u en uw werknemer een advies over de mogelijkheden met betrekking tot werk.

De werkwijze is als volgt:

  1. Gesprek met u (leidinggevende of betreffende casemanager)
  2. Gesprek met uw werknemer
  3. Aansluitend een gesprek met u en uw werknemer om samen het resultaat van het onderzoek aan te bespreken en om ervoor te zorgen dat “alle neuzen dezelfde kant op staan”
  4. Vervolgens maakt de arbeidsdeskundige een rapportage en als werkgever en werknemer akkoord zijn met de inhoud hiervan, is de rapportage formeel vastgesteld en krijgen partijen formeel een exemplaar.

U kunt ook een arbeidsdeskundige op uurbasis inhuren. Dit kan nuttig zijn in geval een volledig onderzoek niet nodig is of zijn hulp kunt u inroepen om te bepalen of bepaald werk wel of niet passend is voor een medewerker. Bij R3 noemen we dit Arbeidsdeskundige Consultancy.

Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen?